| 皮卡 按品牌分類(lèi)
B
C
D
F
G
H
J
Q
S
T
Y
Z
當前位置: 首頁(yè) ? 車(chē)型庫 ? 皮卡
價(jià)格
中興皮卡 威虎 2014款 TUV-2.2L 兩驅 汽油 中雙4GZ1
 • 最高車(chē)速(Km/h):150km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5310mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1812mm
 • 車(chē)身高度(mm):1735mm
 • 軸距(mm):3100mm
 • 整車(chē)重量(kg):1670kg
¥6.78 ~ 8.18萬(wàn)
中興皮卡 威虎 2014款 TUV-2.2L 四驅 汽油 中雙4GZ1
 • 最高車(chē)速(Km/h):150km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5310mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1812mm
 • 車(chē)身高度(mm):1775mm
 • 軸距(mm):3100mm
 • 整車(chē)重量(kg):1780kg
¥7.98 ~ 9.98萬(wàn)
中興皮卡 威虎 2013款 TUV-2.4 兩驅 汽油
 • 最高車(chē)速(Km/h):150km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5310mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1812mm
 • 車(chē)身高度(mm):1735mm
 • 軸距(mm):3100mm
 • 整車(chē)重量(kg):1670kg
¥7.18 ~ 8.48萬(wàn)
中興皮卡 威虎 2013款 TUV-2.4 四驅 汽油
 • 最高車(chē)速(Km/h):150km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5310mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1812mm
 • 車(chē)身高度(mm):1775mm
 • 軸距(mm):3100mm
 • 整車(chē)重量(kg):1780kg
¥8.38 ~ 10.98萬(wàn)
中興皮卡 威虎 2014款 TUV-2.5T 兩驅 豪華型 柴油共軌
 • 最高車(chē)速(Km/h):145km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5310mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1812mm
 • 車(chē)身高度(mm):1775mm
 • 軸距(mm):3100mm
 • 整車(chē)重量(kg):1770kg
¥8.53 ~ 9.28萬(wàn)
中興皮卡 威虎 2014款 TUV-2.5T 四驅 豪華型 柴油共軌
 • 最高車(chē)速(Km/h):145km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5310mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1812mm
 • 車(chē)身高度(mm):1775mm
 • 軸距(mm):3100mm
 • 整車(chē)重量(kg):1880kg
¥9.73 ~ 10.78萬(wàn)
中興皮卡 威虎 2014款 TUV-2.8T 兩驅 豪華型 柴油共軌
 • 最高車(chē)速(Km/h):130km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5310mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1812mm
 • 車(chē)身高度(mm):1735mm
 • 軸距(mm):3100mm
 • 整車(chē)重量(kg):1745kg
¥7.63 ~ 8.68萬(wàn)
中興皮卡 威虎 2014款 TUV-2.8T 四驅 精英型 柴油共軌
 • 最高車(chē)速(Km/h):130km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5310mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1812mm
 • 車(chē)身高度(mm):1735mm
 • 軸距(mm):3100mm
 • 整車(chē)重量(kg):1745kg
¥8.88 ~ 9.9萬(wàn)
中興皮卡 威虎 2013款 TUV-2.8T 兩驅 精英型 柴油共軌
 • 最高車(chē)速(Km/h):130km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5310mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1812mm
 • 車(chē)身高度(mm):1735mm
 • 軸距(mm):3100mm
 • 整車(chē)重量(kg):1745kg
¥7.58 ~ 8.98萬(wàn)
中興皮卡 威虎 2011款 F1 2.2L 手動(dòng) 兩驅 汽油 BQ1023Y2VS-G4
 • 最高車(chē)速(Km/h):199km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5310mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1750mm
 • 車(chē)身高度(mm):1710mm
 • 軸距(mm):3100mm
 • 整車(chē)重量(kg):1700kg
...
中興皮卡 威虎 2011款 F1 2.4L 手動(dòng) 兩驅 汽油 BQ1023G4S1
 • 最高車(chē)速(Km/h):200km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5310mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1750mm
 • 車(chē)身高度(mm):1710mm
 • 軸距(mm):3100mm
 • 整車(chē)重量(kg):1670kg
...
中興皮卡 威虎 2011款 F1 2.4L 手動(dòng) 四驅 汽油 BQ1030SG4S1
 • 最高車(chē)速(Km/h):130km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5310mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1750mm
 • 車(chē)身高度(mm):1710mm
 • 軸距(mm):3100mm
 • 整車(chē)重量(kg):1780kg
...
中興皮卡 威虎 2011款 F1 2.5L 手動(dòng) 兩驅 柴油 BQ1030M1S1
 • 最高車(chē)速(Km/h):135km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5310mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1750mm
 • 車(chē)身高度(mm):1775mm
 • 軸距(mm):3100mm
 • 整車(chē)重量(kg):1810kg
...
中興皮卡 威虎 2011款 F1 2.5L 手動(dòng) 四驅 柴油 BQ1030M1S1
 • 最高車(chē)速(Km/h):120km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5310mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1750mm
 • 車(chē)身高度(mm):1775mm
 • 軸距(mm):3100mm
 • 整車(chē)重量(kg):1920kg
...
中興皮卡 威虎 2011款 F1 2.8L 手動(dòng) 兩驅 柴油 BQ1030N5VS
 • 最高車(chē)速(Km/h):125km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5310mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1750mm
 • 車(chē)身高度(mm):1710mm
 • 軸距(mm):3100mm
 • 整車(chē)重量(kg):1700kg
...
中興皮卡 威虎 2010款 海外版 汽油豪華款
 • 最高車(chē)速(Km/h):150km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5080mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1750mm
 • 車(chē)身高度(mm):1710mm
 • 軸距(mm):2900mm
 • 整車(chē)重量(kg):1520kg
...
中興皮卡 威虎 2010款 海外版 四驅 豪華款
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):5080mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1750mm
 • 車(chē)身高度(mm):1710mm
 • 軸距(mm):2900mm
 • 整車(chē)重量(kg):0kg
...
 «上一頁(yè)   1   2   …   3   …   4   5   下一頁(yè)»   共88條/5頁(yè)