| 皮卡 按品牌分類(lèi)
B
C
D
F
G
H
J
Q
S
T
Y
Z
當前位置: 首頁(yè) ? 車(chē)型庫 ? 皮卡
價(jià)格
鄭州日產(chǎn) 2014款 東風(fēng)銳騏 豪華型 3.0L柴油 四驅 雙排皮卡
 • 最高車(chē)速(Km/h):160km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1690mm
 • 車(chē)身高度(mm):1650mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1595kg
¥11.48 ~ 11.98萬(wàn)
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2013款 ZN1033U2G4 豪華型
 • 最高車(chē)速(Km/h):155km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1690mm
 • 車(chē)身高度(mm):1650mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1475kg
¥14.48 ~ 15.38萬(wàn)
鄭州日產(chǎn) 銳騏皮卡 2010款 2WD ZG24汽油 豪華型
 • 最高車(chē)速(Km/h):160km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1690mm
 • 車(chē)身高度(mm):1650mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1495kg
¥10.38 ~ 10.88萬(wàn)
鄭州日產(chǎn) 銳騏皮卡 2013款 4WD ZD22TE柴油超值版 國IV+OBD
 • 最高車(chē)速(Km/h):140km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1820mm
 • 車(chē)身高度(mm):1715mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1665kg
¥9.48 ~ 9.98萬(wàn)
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2013款 ZN1033U2G4 標準型
 • 最高車(chē)速(Km/h):155km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1690mm
 • 車(chē)身高度(mm):1650mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1475kg
¥12.98 ~ 13.88萬(wàn)
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2013款 ZN1034U2G5 標準型
 • 最高車(chē)速(Km/h):155km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1690mm
 • 車(chē)身高度(mm):1650mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1475kg
¥13.28 ~ 14.18萬(wàn)
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2013款 ZN1034U2G5 豪華型
 • 最高車(chē)速(Km/h):155km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1690mm
 • 車(chē)身高度(mm):1650mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1475kg
¥14.78 ~ 15.68萬(wàn)
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2013款 ZN2033UBG4 標準型
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1820mm
 • 車(chē)身高度(mm):1725mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1700kg
¥16.78 ~ 17.38萬(wàn)
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2013款 ZN1034UBG5 標準型
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1820mm
 • 車(chē)身高度(mm):1725mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1700kg
¥16.78 ~ 17.68萬(wàn)
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2013款 ZN2033UBG4 豪華型
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1820mm
 • 車(chē)身高度(mm):1725mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1700kg
¥17.48 ~ 18.5萬(wàn)
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2013款 ZN1034UBG5 豪華型
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1820mm
 • 車(chē)身高度(mm):1725mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1700kg
¥17.78 ~ 18.68萬(wàn)
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2013款 ZN1033U2Z4 標準型
 • 最高車(chē)速(Km/h):160km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1690mm
 • 車(chē)身高度(mm):1650mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1595kg
¥12.08 ~ 12.98萬(wàn)
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2013款 ZN1033U2Z4 豪華型
 • 最高車(chē)速(Km/h):160km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1690mm
 • 車(chē)身高度(mm):1650mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1595kg
¥13.08 ~ 13.98萬(wàn)
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2013款 ZN1033UBZ4 標準型
 • 最高車(chē)速(Km/h):160km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4949mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1820mm
 • 車(chē)身高度(mm):1715mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1760kg
¥14.08 ~ 14.98萬(wàn)
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2013款 ZN1033UBZ4 豪華型
 • 最高車(chē)速(Km/h):160km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4949mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1820mm
 • 車(chē)身高度(mm):1715mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1760kg
¥14.38 ~ 15.28萬(wàn)
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2009款 國Ⅲ+OBD標準型2WD
 • 最高車(chē)速(Km/h):155km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1690mm
 • 車(chē)身高度(mm):1650mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1475kg
...
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2009款 國Ⅳ+OBD標準型2WD
 • 最高車(chē)速(Km/h):155km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1690mm
 • 車(chē)身高度(mm):1650mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1475kg
...
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2009款 國Ⅲ+OBD高級型2WD
 • 最高車(chē)速(Km/h):155km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4980mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1690mm
 • 車(chē)身高度(mm):1650mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1475kg
...
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2009款 國Ⅳ+OBD高級型2WD
 • 最高車(chē)速(Km/h):155km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4890mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1690mm
 • 車(chē)身高度(mm):1650mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1475kg
...
鄭州日產(chǎn) 尼桑皮卡 2009款 國Ⅲ+OBD標準型4WD
 • 最高車(chē)速(Km/h):150km/h
 • 車(chē)身長(cháng)度(mm):4890mm
 • 車(chē)身寬度(mm):1820mm
 • 車(chē)身高度(mm):1715mm
 • 軸距(mm):2950mm
 • 整車(chē)重量(kg):1665kg
...
 «上一頁(yè)   1   2   …   3   4   …   5   6   下一頁(yè)»   共102條/6頁(yè)